Onafhankelijk Over de STOFA Publicaties
Home
Contact Brochure AdviesDe STOFA is er voor
consumenten en heeft
geen winstoogmerk.

De STOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De STOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hťt portaal voor onafhankelijke
financiŽle dienstverlening.
Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Bericht:De Stichting Onafhankelijk Financieel Advies:
Hťt portaal voor echt onafhankelijk advies!

Wat doet de Stichting? 
De Stichting helpt u uw weg te vinden in de wereld van de financiele dienstverlening. U kunt bij ons brochures opvragen of een specifieke vraag stellen. Dat kan telefonisch of via het contactformulier en dat doen wij kosteloos. Hiermee willen wij bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de financiele sector in Nederland.

U kunt bij de STOFA terecht voor echt onafhankelijk financieel advies. Met
de meest uiteenlopende onderwerpen kunnen wij u van dienst zijn. U kunt dan denken aan vragen over bijvoorbeeld: samenwonen, trouwen en echtscheiden, het opstellen van uw testament of schenkingsplan, uitvoering van uw taak als executeur testamentair, pensioenadvies, hypotheekadvies, beleggingsadvies of vermogensstructurering, second opinions, ondernemingvraagstukken, klachtenprocedures tegen banken, verzekeraars of overige financiŽle diensten (consultancy en financiŽle planning). 

Alleen in uw belang!
Door het provisieverbod dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, is elke financieel adviseur onafhankelijk geworden van de aanbieders van producten (dit geldt niet voor adviseurs die in dienst zijn van een bank of verzekeraar). Daarmee wordt de beloning van de adviseur transparanter en kunnen adviseurs beter vergeleken worden op kwaliteit en betrouwbaarheid. Toch kunnen adviseurs nog steeds een bepaald eigen belang hebben en een voorkeur hebben voor een specifieke bank of verzekeraar. Dat pleit ervoor om het advies los te koppelen van het product. Zodoende krijgt u een objectief advies zonder dat de adviseur dit richting kan geven. Hij heeft immers geen belang meer bij welke aanbieder u uw financiele product afneemt! Dit wordt gegarandeerd door tussenkomst van de Stichting.

Advies
De Stichting adviseert niet zelf. Wij hebben overeenkomsten gesloten met een select aantal adviseurs die voldoen aan strenge voorwaarden en die u van advies voorzien tegen vaste, scherpe tarieven. Deze adviseurs worden alleen beloond door u, zijn lid van een vakvereniging en voldoen aan de vereisten van permanente educatie van deze verenigingen om zo de deskundigheid te waarborgen. Verder ondertekent de adviseur een gedragscode en heeft hij de bankierseed afgelegd.  

Bemiddeling
Onder bemiddeling wordt verstaan: het invullen van het advies met financiele producten. Om te waarborgen dat de adviseur het advies niet kan sturen in de richting van een bepaalde bank of verzekeraar, zal de adviseur die u van advies heeft voorzien nooit zelf bemiddelen. Zodoende is gewaarborgd dat het advies volledig neutraal is. U kunt een andere adviseur van de STOFA laten bemiddelen (dat heet 'execution only') of u kunt zelf een product zoeken bij het advies. U betaalt dan apart voor het advies en voor de bemiddeling. 

Maakt de Stichting winst?
Daarover kunnen we duidelijk zijn: Nee! Wij maken geen winst. Dit hebben wij vastgelegd in onze statuten. De Stichting betaalt haar uitgaven uitsluitend uit donaties. Wilt u ook doneren? Stuur dan een email naar secretariaat@stofa.nl U ontvangt dan onze bankgegevens.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de door ons geselecteerde adviseurs, laat dat dan via ons contactformulier weten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een aantal data waarop u kunt afspreken.

Eerst meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier. Heeft u  liever persoonlijk contact? Bel dan 085 - 201 77 61 (lokaal tarief) of stuur een email met een terugbelverzoek naar: info@stofa.nlPrivacy Disclaimer Mijn STOFA


De STOFA is een landelijke organisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen of waar  terecht kunt als u op zoek bent naar een echt onafhankelijk financieel adviseur.